Voor het organiseren van SAP Netwerkborrel heb ik deze informatie voor U:

           Daarnaast vind U ook actuele informatie en/of voorbeelden op onze website www.sapnetwerkborrel.com.

           SAP NetwerkBorrel (SNB) organiseert de Borrels en bijeenkomsten voor SAP consultants en overige vakgenoten.

           SNB beschikt over een ledenbestand van ruim 1100 leden die op de een of andere manier verbonden zijn met SAP.

           Alle SNB-borrels wordt gehouden op een locatie, van de gastheer/Host of door de gastheer aangewezen.

           Een SNB dag is altijd op een donderdag, omdat dan de opkomst het grootst is!

 

De gastheer/Host:

           neemt de volledige interne organisatie en kosten voor een borrel voor haar rekening,

           heeft zo de mogelijkheid om in contact te komen met onze leden,

           heeft de mogelijkheid om een bedrijfs- en/of product presentatie te geven voor de aanwezige deelnemers,

           bepaald het minimum en maximum aantal deelnemers, tenslotte draagt u deze kosten,

           krijgt een eigen pagina over uw netwerkborrel, conform dit format op onze website.

 

De SNB organisatie

           organiseert de bekendmaking via haar social media kanalen zoals onze Website, LinkedIn en Facebook,

           stuurt e-mails met uitnodigingen uit naar haar leden, met het verzoek om zich hiervoor aan te melden,

           richt daarvoor een link in voor de deelnemers om zich aan te melden voor die SNB borrel,

           houdt een actuele deelnemerslijst bij op haar website.

 

Een programma/ agenda ziet er als volgt uit:

o    17:00 - 17:45 Ontvangst gasten en registratie

o    17:45 - 18.00 Welkomstwoord SNB en gastbedrijf/host

o    18:00 - 18:30 Introductie/presentatie gastbedrijf/host

o    18:30 - 21:00 Netwerkborrel / Hapjes en drankjes

 

Mochten U graag als gastheer/Host willen fungeren dan vernemen wij dat graag van U, en plannen we samen een datum.

Zodra die datum bekend is, maakt SNB die alvast ASAP wereldkundig op de sociale media, en daarna met de mailingen.

Als uw bedrijf een presentatie wilt geven dan vermelden wij die ook erbij, maar dat kan ook in een later stadium.

 

Voor overige informatie en/of vragen kunt u mij bereiken via onderstaande media.

Ton Algra

Organisator Sap Netwerkborrel

+ 31 (0)6 2874 8384

secretaris@sapnetwerkborrel

www.sapnetwerkborrel.com

https://www.facebook.com/sapnetwerkborrel/

https://www.linkedin.com/groups/13718840/